х Нийтийн тээвэр: 400 автобус …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторинг, бусад мэдээлэл

  • Ангилал

Энэ сайтын тухай

Энэ бол 2009 онд Монгол Улсын Засгийн газраас 36 тэрбум төгрөг зарцуулж БНСУ-аас том оврын 400 автобус худалдан авч нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэрт явуулсан үйл явц, түүний дараа ямар өөрчлөлт гарч байгаа талаарх байнгын мониторингийн сайт юм. 

“Зөв тусгал” төрийн бус байгууллагаас хөтөлж байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: