х Нийтийн тээвэр: 400 автобус …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторинг, бусад мэдээлэл

  • Ангилал

400 ширхэг автобусыг хуваарилсан байдал.

Posted by ИТХ on 2010/08/31

Төрийн өмчийн компаниудад 250 ширхэг автобус хуваарилжээ. Үүнд:

“Автобус-1” компанид 120 автобус,

“Автобус-3” компанид 80 автобус,

“Цахилгаан тээвэр” компанид 50 автобус.

Хувийн хэвшилд 150 ширхэг автобус хуваарилсан байна. Үүнд:

“Тэнүүн –Огоо” ХХК-д 50 автобус,

“Сутайн буянт” ХХК-д 30 автобус,

“Эрдэм транс” ХХК-д 30 автобус,

“Тэнүүн дэлгэр” ХХК-д 14 автобус,

“Автобус нэгдэл”ХХК 10 автобус,

“Атибус” ХХК-д 8 автобус,

“Мяралзаа” ХХК-д 8 автобус.

Компаниудыг сонгохдоо тэдгээрийн санхүүгийн чадамж, дулаан зогсоол, жолооч кондуктор, техникийн ажилтнууд зэрэг хүний нөөц гэх мэт олон шалгуурыг үндэслэн шийдвэрлэсэн ба эргэн төлөгдөх нөхцлөөр гэрээ байгуулан олгосон байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: