х Нийтийн тээвэр: 400 автобус …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторинг, бусад мэдээлэл

  • Ангилал

Эргэн төлөгдөх нөхцөл гэж юу вэ?

Posted by ИТХ on 2010/08/31

– Дээрх 400 автобусыг төрийн болоод хувийн өмчийн компаниудад эргэн төлөгдөх нөхцлөөр өгчээ. Тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч эдгээр аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйлчилгээнийхээ орлогоос 15.0 хувиар тусгай сан байгуулан төслөөр нийлүүлэгдсэн автобусны үнийг 5 жилийн хугацаанд Монгол улсыг хөгжүүлэх санд эргүүлж төлөх юм. Автобус тус бүрээс сард 800 мянган төгрөгийг төлдөг гэсэн мэдээлэл байна.

– Эргэж төлөгдсөн мөнгөөр хуримтлалын сан байгуулж нийтийн тээврийн салбарын дараачийн шинэчлэлд зориулж шинэ автобус, сэлбэг хэрэгсэл авах зэрэгт зарцуулахаар төлөвлөжээ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: