х Нийтийн тээвэр: 400 автобус …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторинг, бусад мэдээлэл

  • Ангилал

“Нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусны парк шинэчлэх төсөл” (2008 он)

Posted by ИТХ on 2010/08/23

2008 онд Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн газраас “Нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусны парк шинэчлэх төсөл”-ийг боловсруулсан юм. Түүнд 400 автобусыг БНСУ-аас 24 сая ам.доллараар худалдан авах шаардлагатай гэсэн дүгнэлт хийсэн нь 2009 онд Засгийн газраас хөрөнгө гаргаж 400 автобус худалдан авч нийлүүлэх ажлын урьдчилсан тооцоо, үндэслэл болсон байна.

Уг төсөлд нийтийн тээврийн паркийг 400 их багтаамжийн автобусаар шинэчилснээр ямар асуудлууд шийдвэрлэгдэж, үр дүнд хүрэхийг зорилт болгон дэвшүүлсэн байлаа. Тухайлбал:

– Нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн автобусны парк 57 хувь шинэчлэгдэнэ

– Нийтийн тээврийн хэрэгслийн ачаалал багасгасч, үйлчилгээ хүртээмжтэй болно

– Төслийн хүрээнд орж ирэх их багтаамжийн автобуснууд нь дизель хөдөлгүүртэй, тортог утааны шүүлтүүртэй учраас агаарын бохирдлыг бууруулна

– Зорчигчдын тав тух, аюулгүй байдлыг хангана

– Авто ослын тоо буурна

– Замын түгжирэл багасна

– Хотын хүн амын тээврийн хэрэгсэл хүлээх цагийг богиносгоно

– Нийтийн тээврийн үйлчилгэний соёл дээшилнэ

– Төсөл хэрэгжсэнээр 1150 хүн ажлын шинэ байраар хангагдах болно гэх мэт.

Ингэхдээ дээрх зорилтууд хэрэгжих нэг ёсны “болзол болгож”, парк шинэчлэлтийн зэрэгцээ үйлчилгээ эрхлэдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйлчилгээний тарифийг 400 төгрөгөөр мөрдөх, шатахууны үнийн өсөлтийн зөрүүг Засгийн газраас санхүүжүүлж, нөхөн олговрыг үйлчилгээ эрхлэгчдэд олгохгүй байх асуудлыг хамтатган шийдвэрлэнэ гэсэн байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: